Molnár Zsolt

Parancsnoki köszöntő

Tisztelt Olvasó!


Fegyelem, tisztelet, alázat! Ez a hármas jelmondat testesíti meg számomra mit is jelent a jó tiszt, a jó katona. Fegyelmezett – mindig minden körülmények között. Tiszteletet mutat a munkatársai, bajtársai felé, legyenek azok az alá vagy a fölérendeltjei. És nem utolsósorban alázattal a hivatás, az egyenruha felé is.

Évekkel ezelőtt, 2011. február 1-én, amikor megalakult MH Ludovika Zászlóalj, fő feladatul a jövő tisztjeinek megfelelő katonai kiképzését kaptuk.

Az elmúlt években több száz honvédtiszt-jelölt előtt állhattam augusztus 20-án és lehettem részese a tisztté válásuknak. De nem csak az eskünek, hanem az odáig vezető útnak is tanújává váltam. Láttam erőfeszítéseiket, hullámvölgyeiket, és azt is amikor leküzdötték az előttük tornyosuló akadályokat.


Négy év – ennyit töltenek el a honvédtiszt-jelöltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen illetve a Ludovika Zászlóaljnál, míg tisztté válnak. Hosszú idő, természetesen voltak, és lesznek olyanok, akik lemorzsolódnak. Kinek a saját döntéséből kifolyólag, kinek egyéb okok miatt kellett búcsút intenie – idő előtt – az egyenruhának.


Remélem azonban, hogy akik végigjárták velünk a tisztté válás útját, majd megkapták az aranycsillagot, azok a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományában is megtalálják a számításukat.

A jövő tisztjeinek a kiképzésében részt venni, óriási felelősség és hatalmas megtiszteltetés. Hiszen katonatisztként a leendő kollégáimnak mutathatom meg, mit is jelent a KATONAI HIVATÁS. Mit jelent a felelősség, a bajtársiasság, az áldozatvállalás. Együtt formáljuk jövőbeni kollégáink bajtársaink tudását, jellemét.

Tesszük ezt a hagyományaink, elődeink elismerésével, támogatásával. Nagy múltra tekint vissza a tisztképzés, amelynek a mai világban is igyekszünk megfelelni.

A hazáért mindhalálig!


Molnár Zsolt ezredes

zászlóaljparancsnok


Molnár Zsolt ezredes

Iskolák, tanfolyamok:

1993 Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövész szak

1997–2008 között különböző tanfolyamok:

– NATO orientációs tanfolyam; könnyűlövész tanfolyam; erődítési tanfolyam; ejtőernyős tanfolyam; légiroham-tanfolyam

– ENSZ Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyam

– SF törzstiszti tanfolyamok

– COIN tanfolyamok

(Bosznia, Csehország, Hollandia, Németország, Portugália, Olaszország, Törökország, USA,)

2006–2008 között Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Katonai Vezetői Szak


Beosztások:

1993–1994 MH 62. B. M. Gépesített Lövész Dandár (Hódmezővásárhely) gl. lövész szakaszparancsnok

1994–2004 között az MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj (MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, MH 1. Könnyű Vegyes Ezred) szakasz-, majd századparancsnok, majd kiképzési főnök (S7)

2004–2007 között az MH SZFP a Hadműveleti és Kiképzési Főnökségen, majd az MH ÖHP megalakítása után a Hadműveleti Főnökségen, mint KM kiképző és hadműveleti főtiszt

2007–2009 az MH Béketámogató Kiképző Központ KM pk.h. (KM alaptanfolyam irány)

2009–2010 között az MH 34. Különleges Műveleti Zászlóalj pk.h.

2010. július 1-től ZMNE Hallgatói Tagozat parancsnok

2011. február 1-től MH Ludovika Zászlóalj parancsnok


Missziók:

2000. márciusától 2001márciusáig az ENSZ ciprusi (UNFICYP) misszió századparancsnok-helyettes

2002 Bosznia, Szarajevó; KRK misszió századparancsnok

2004 Irak szállítmánykísérő századparancsnok (MH Szállító Zászlóalj)

2005. november és 2006. március között, Irak Kiképző és Hadműveleti főtiszt (NTM-I)

2009. január–augusztus között US/HU OMLT 1 parancsnok (ISAF)

2010. május-december US/HU MAT parancsnok (ISAF)