Bemutatkozás

Ludovika zl. logó

MAGYAR HONVÉDSÉG LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ


Rendeltetése:


Az MH Ludovika Zászlóalj létrehozásával, a történelmi hagyományok felelevenítésével egyben új fejezet is kezdődött a magyar katonai felsőoktatásban és a tisztképzésben. A zászlóalj 2011. február 1-i megalakulása óta a honvédtiszt-jelölt állomány részére − gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészítésük érdekében − az éves tanterven kívül kiegészítő, általános katonai képzést vezet le. Az alapkiképzés utáni időszakban nemcsak a tanulásra kell koncentrálniuk a tisztjelölteknek az egyetemen, hanem a katonai hivatásból fakadó kihívásokkal is szembesülniük kell, akár kiképzésről, ellenőrzésről, a tiszti etika vagy erkölcs kérdéseinek vizsgálatáról legyen szó. Az egyetemi oktatást kiegészítve a zászlóalj többek között általános lőkiképzést, általános harcászatot, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki foglalkozásokat vezet le a tiszti rendfokozat fiatal várományosai részére.


Fő feladatai:


Az MH LZ feladatait a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében hajtja végre. A feladatok közül kiemelhető:

  • A nemzetközi oktatási együttműködés;
  • A védelmi képességek fenntartása;
  • A haderő kiképzése, felkészítése;
  • Az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
  • Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
  • A kötelező felkészítő képzés.

Története:


Magyarország honvédelmi minisztere a 26/2010. (XII: 29.) HM-határozatában rendelkezett az MH Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó költségvetési szervezetként 2011. február 1-jei hatállyal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyes szervezeti egységeinek kiválásával jött létre az MH Ludovika Zászlóalj (rövidített megnevezése MH LZ).


Csapatünnepe:

Az MH Ludovika Zászlóalj speciális szerepéből adódóan az év során több alkalommal is ünnepel:

  • Február 1., Az MH Ludovika Zászlóalj megalakulásának dátuma;
  • Május közepén – száz nappal a tisztavatás előtt – szervezik meg a „Száznapos ünnepséget” mely során elismerésben részesülnek a végzős honvédtiszt-jelöltek legjobbjai. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon adják át a Bolyai-vándorkardot, a Bolyai-dísztőrt, a Ludovika-emlékkardot, a Kossuth-dísztőrt, a Repülős dísztőrt és a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat.
  • Augusztus 20-a – Tisztavatás. Államalapításunk ünnepén, a hagyományokat követve a tisztikar legfiatalabb hadnagyai a Parlament előtt tesznek esküt és „ősi magyar szokás szerint” kardrántással pecsételik meg esküjüket!

Szervezeti felépítés:


Az MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljtörzsből, végrehajtó alegységekből illetve biztosító alegységekből épül fel. A végrehajtó alegységek magukba foglalják az öt hallgatói századot. A hallgatói századok közül négy – amelyek Budapesten folytatják tevékenységüket – évfolyamszázadok, míg az ötödik, Szolnok helyőrségben szolgálatot teljesítő század azoknak a harmad- illetve negyedéves honvédtiszt-jelölteknek ad otthont, akik a repülés iránt elkötelezettek.


Vezetői állomány:


Molnár Zsolt ezredes, zászlóaljparancsnok

Sári Szabolcs alezredes, zászlóaljparancsnok-helyettes

Pálinkás Tibor alezredes, törzsfőnök


Nemzetközi szerepvállalásai:

A katonai szervezet állománya folyamatosan kiveszi a részét Magyarország nemzetközi szerepvállalási feladataiból. Ez a példamutatás elengedhetetlen a tisztképzés újkori szemléletében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral közös szervezésben történő speciális nemzetközi szerepvállalásból a honvédtiszt-jelöltek is kiveszik a részüket.

Az ERASMUS-program keretein belül lehetőségük nyílik arra, hogy egy szemeszteren keresztül cseh, francia, német, lengyel, szlovák illetve szlovén felsőoktatási intézményekben oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatot szerezzenek, szakmai tapasztalatra tegyenek szert.

Elérhetőség:

MH Ludovika Zászlóalj

Székhelye: 1101. Budapest X. Hungária krt. 9-11.

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.

Tájékoztatásért felelős személy:

Molnárné Révész Renáta főhadnagy

HM-tel.: 02-2 20-511

E-mail: molnarne.revesz.renata@uni-nke.hu