Molnár Zsolt

Parancsnoki köszöntő

Tisztelt Olvasó!


Öt éve nagy reményekkel tekintettem az elkövetkező időszakra. Hiszen egy új alakulat megszületése soha nem egyszerű, kihívásokkal teli, ugyanakkor emlékezetes, magasztos feladat mindannyiunk – de főképpen egy parancsnok - számára.


2011. február 1-én, amikor megalakult MH Ludovika Zászlóalj, fő feladatul a jövő tisztjeinek megfelelő katonai kiképzését kaptuk.


A jövő tisztjeinek a kiképzésében részt venni, óriási felelősség és hatalmas megtiszteltetés. Hiszen katonatisztként a leendő kollégáimnak mutathatom meg, mit is jelent a KATONAI HIVATÁS. Mit jelent a felelősség, a bajtársiasság, az áldozatvállalás.


Bár most új kihívások, feladatok állnak előttünk, ugyanakkor egy óriási, több mint két évszázados múlttal rendelkező intézmény hagyományaira építve kell végrehajtanunk a honvédtiszt-jelöltek képzését.

Az elmúlt öt évben az alapokat leraktuk, már látszik az is, hogy az út, melyen elindultunk, a jó irány!


Ünnepségeinken, rendezvényeinken gyakran találkozom szépkorú bajtársaimmal, akik egykor a Ludovika Akadémián végeztek. Még ma, több évtized múltán is büszkék arra, hogy ők egykori „ludovikások”.


Remélem azok a honvédtiszt-jelöltek, akik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljnál szolgálnak, a jövőben, akár évtizedek múltán, szintén büszkék lesznek arra, amit közösen felépítünk.


A hazáért mindhalálig!


Molnár Zsolt ezredes

zászlóaljparancsnok


Molnár Zsolt ezredes

Iskolák, tanfolyamok:

1993 Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövész szak

1997–2008 között különböző tanfolyamok:

– NATO orientációs tanfolyam; könnyűlövész tanfolyam; erődítési tanfolyam; ejtőernyős tanfolyam; légiroham-tanfolyam

– ENSZ Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyam

– SF törzstiszti tanfolyamok

– COIN tanfolyamok

(Bosznia, Csehország, Hollandia, Németország, Portugália, Olaszország, Törökország, USA,)

2006–2008 között Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Katonai Vezetői Szak


Beosztások:

1993–1994 MH 62. B. M. Gépesített Lövész Dandár (Hódmezővásárhely) gl. lövész szakaszparancsnok

1994–2004 között az MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj (MH 88. Gyorsreagálású Zászlóalj, MH 1. Könnyű Vegyes Ezred) szakasz-, majd századparancsnok, majd kiképzési főnök (S7)

2004–2007 között az MH SZFP a Hadműveleti és Kiképzési Főnökségen, majd az MH ÖHP megalakítása után a Hadműveleti Főnökségen, mint KM kiképző és hadműveleti főtiszt

2007–2009 az MH Béketámogató Kiképző Központ KM pk.h. (KM alaptanfolyam irány)

2009–2010 között az MH 34. Különleges Műveleti Zászlóalj pk.h.

2010. július 1-től ZMNE Hallgatói Tagozat parancsnok

2011. február 1-től MH Ludovika Zászlóalj parancsnok


Missziók:

2000. márciusától 2001márciusáig az ENSZ ciprusi (UNFICYP) misszió századparancsnok-helyettes

2002 Bosznia, Szarajevó; MSU misszió századparancsnok (MSU)

2004 Irak szállítmánykísérő századparancsnok (MH Szállító Zászlóalj)

2005. november és 2006. március között, Irak Kiképző és Hadműveleti főtiszt (NTM-I)

2009. január–augusztus között US/HU OMLT 1 parancsnok (ISAF)