Hunyadi János szd.

II. hallgatói század - a Hunyadi János század


A második, vagyis a Hunyadi János század a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának meghatározó alegysége, egyik legnagyobb létszámú hallgatói százada.
Hunyadi János nevét, a vele járó megtiszteltetést - és kötelezettségeket - 2013 decemberében vettük át elődeinktől, a szentendrei alapkiképzés sikeres teljesítése után, egy időben egyetemi tanulmányaink megkezdésével a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karán.

A név megválasztása nem véletlen: Hunyadi János a magyar hadtörténelem heroikus alakja.  Megtestesített minden olyat, amely egy katona számára követendő példa lehet: vitézsége, bátorsága és hatalmas testi ereje mellett, céljai iránt egy életen át elkötelezett, hazájáért a legtöbbet – életét – feláldozó személy, aki kiváló stratéga és hadvezér hírében állt egész Európában.
Katonai karrierjét fiatalon megkezdte, hadapródként.  23 éves korában már Zsigmond király udvarában szolgált, ahol katonai affinitásának eredményeként pályája gyorsan felfelé ívelt. Hét évig szolgált a király udvarában, ez idő alatt az itáliai és a csehországi harcokban elsajátította a kor legfejlettebb harcművészeti elemeit: ismerte a huszita, az olasz condottieri és a török harcászatot is.
Történelmünk középkori és újkori időszakában hazánk talán legfenyegetőbb ellensége a Török Birodalom volt.  Hunyadi azonban világosan látta, hogy folyamatos halogatással és védekezéssel nem lehet győzelmet kivívni. A jól előkészített és szívós védelmi harcok mellett - melynek tetőpontja az Európa-szerte ismertté vált 1456-os nándorfehérvári diadal – képes volt az ellenség területére vinni a hadműveleteket.  A Török Birodalomhoz képest apró Magyar Királyságból kiindulva, ütközetek és csaták sorában bizonyította fölényét az oszmánokkal szemben.
Ezzel érdemelte ki már korában elterjedt ragadványnevét: A törökverő. 

Hunyadi János neve egyet jelent a bátorsággal, a hazaszeretettel és a dicsőséges győzelmekkel.  Önmagát egész életében a katonamesterségnek, a szolgálatnak és a honvédelemnek kötelezte el.
Mi, akik a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj, Hunyadi János század tisztjelöltjei vagyunk, egyetemi eredményeinkkel, katonai érdemeinkkel és sportteljesítményünkkel hétről-hétre igyekszünk bizonyítani, hogy századunk méltó a történelmi hős nevére.

Fotók a század életéből:

  • Hunyadi János század - 1
  • Hunyadi János század - 2
  • Hunyadi János század - 3
  • Hunyadi János század - 4
  • Hunyadi János század - 5
  • Hunyadi János század - 6
  • Hunyadi János század - 7
 • Előző
 • Következő