Bemutatkozás

MAGYAR HONVÉDSÉG LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ

 

Rendeltetése:

Az MH Ludovika Zászlóalj létrehozásával, a történelmi hagyományok felelevenítésével egyben új fejezet is kezdődött a magyar katonai felsőoktatásban és a tisztképzésben. A zászlóalj 2011. február 1-i megalakulása óta a honvédtiszt-jelölt állomány részére − gyakorlatiasabb, életszerűbb felkészítésük érdekében − az éves tanterven kívül kiegészítő, általános katonai képzést vezet le. Az alapkiképzés utáni időszakban nemcsak a tanulásra kell koncentrálniuk a tisztjelölteknek az egyetemen, hanem a katonai hivatásból fakadó kihívásokkal is szembesülniük kell, akár kiképzésről, ellenőrzésről, a tiszti etika vagy erkölcs kérdéseinek vizsgálatáról legyen szó. Az egyetemi oktatást kiegészítve a zászlóalj többek között általános lőkiképzést, általános harcászatot, tereptan-, szolgálati szabályzat-, alaki foglalkozásokat vezet le a tiszti rendfokozat fiatal várományosai részére.

 

Fő feladatai:

Az MH LZ feladatait az MH Hadkiegészítő, felkészítő és Kiképző Parancsnokság szolgálati alárendeltségében hajtja végre. A feladatok közül kiemelhető:

 • A nemzetközi oktatási együttműködés;
 • A védelmi képességek fenntartása;
 • A haderő kiképzése, felkészítése;
 • Az ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek;
 • Az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás;
 • A kötelező felkészítő képzés.

 

Története:

Magyarország honvédelmi minisztere a 26/2010. (XII: 29.) HM-határozatában rendelkezett az MH Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról. A Magyar Honvédség hadrendjébe tartozó költségvetési szervezetként 2011. február 1-jei hatállyal, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egyes szervezeti egységeinek kiválásával jött létre az MH Ludovika Zászlóalj (rövidített megnevezése MH LZ).

 

Csapatünnepe:

Az MH Ludovika Zászlóalj speciális szerepéből adódóan az év során több alkalommal is ünnepel:

 • Február 1., Az MH Ludovika Zászlóalj megalakulásának dátuma;
 • Május közepén – száz nappal a tisztavatás előtt – szervezik meg a „Száznapos ünnepséget” mely során elismerésben részesülnek a végzős honvédtiszt-jelöltek legjobbjai. A hagyományoknak megfelelően ezen a napon adják át a Bolyai-vándorkardot, a Bolyai-dísztőrt, a Ludovika-emlékkardot, a Kossuth-dísztőrt, a Repülős dísztőrt és a Hadik András Tanulmányi Vándordíjat.
 • Augusztus 20-a – Tisztavatás. Államalapításunk ünnepén, a hagyományokat követve a tisztikar legfiatalabb hadnagyai a Parlament előtt tesznek esküt és „ősi magyar szokás szerint” kardrántással pecsételik meg esküjüket!

 

Szervezeti felépítés:

Az MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljtörzsből, végrehajtó alegységekből illetve biztosító alegységekből épül fel. A végrehajtó alegységek magukba foglalják az öt hallgatói századot. A hallgatói századok közül négy – amelyek Budapesten folytatják tevékenységüket – évfolyamszázadok, míg az ötödik, Szolnok helyőrségben szolgálatot teljesítő század azoknak a harmad- illetve negyedéves honvédtiszt-jelölteknek ad otthont, akik a repülés iránt elkötelezettek.

 

Vezetői állomány:

 • Sári Szabolcs ezredes, zászlóaljparancsnok

 • Pálinkás Tibor alezredes, törzsfőnök

 • Zsiros Tamás törzszászlós, vezénylőzászlós - vezényelve

 • Sári László zászlós, megbízott vezénylő zászlós

 

Nemzetközi szerepvállalásai:

A katonai szervezet állománya folyamatosan kiveszi a részét Magyarország nemzetközi szerepvállalási feladataiból. Ez a példamutatás elengedhetetlen a tisztképzés újkori szemléletében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karral közös szervezésben történő speciális nemzetközi szerepvállalásból a honvédtiszt-jelöltek is kiveszik a részüket.

Az ERASMUS-program keretein belül lehetőségük nyílik arra, hogy egy szemeszteren keresztül cseh, francia, német, lengyel, szlovák illetve szlovén felsőoktatási intézményekben oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatot szerezzenek, szakmai tapasztalatra tegyenek szert.

 

Elérhetőség:

MH Ludovika Zászlóalj
Székhelye: 1101. Budapest X. Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 15.