Parancsnoki köszöntő

„ ...legyen a fegyelmünk meginghatatlan sziklavár, hitünk erős, érzésünk egységes minden cselekedetünk hazafias és katonai érzésekkel átitatott, egész lényünk akaraterős és magyar… ”

(Ludovika Története, 1930)

 

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Ludovika Zászlóalj honlapján!

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj 2011. február 1-jétől látja el a tisztképzéshez kapcsolódó feladatait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával együttműködve.

Bár a Ludovika Zászlóalj alig néhány éve vált önálló katonai szervezetté, valójában sokkal messzebbre nyúlnak vissza a hagyományaink.

A legendás Ludovika Akadémia a II. világháborúig biztosította a kiválóan képzett, elkötelezett fiatal tisztek képzését a fővárosban. Szerencsére még mindig köztünk vannak néhányan, és a történelmet felelevenítve repítenek vissza bennünket a Ludovika Kávézóban a tisztképzés aranykorába. Sok segítséget, támogatást kapunk idős Ludovikás bajtársainktól.

Mind a hagyományoknak, mind az egyre inkább felgyorsult világunk folyamatosan növekvő igényeinek megfelelni nem könnyű feladat, ráadásul óriási felelősség is, hiszen a Ludovika Zászlóaljnál saját leendő kollégáinkat, tisztjeinket képezzük, oktatjuk.

Éppen ezért nem mindegy, mikor és hogyan kezdődik a kiválasztás, hol kezdődik az oktatás és a nevelés.

A hon védelmének megismerése, az ezzel járó feladatok, kötelezettségek elsajátítása nem csupán az iskola feladata. Ez már a családban elkezdődik, és a későbbiekben az oktatási intézményekben csak tovább sarjad.

Nem könnyű az a hivatás, amit egy katona, egy tiszt választ, olykor – főleg civil szemmel nézve - órási lemondásokkal jár. A hazaszeretet olykor valóban a katona életébe kerülhet, amit az egyenruha viselésével ezek a fiatalok önként vállaltak. De vállalják azt is, hogy a családjuktól, szeretteiktől olykor távol, pihenést, hétvégét is feláldozva, határon innen és túl bizonyítsák elhivatottságukat.

Nehéz, ugyanakkor mindenképpen tiszteletre méltó meghozni ezt a döntést tizenévesen. Ezek a fiatalok az iskolapadból kikerülve a katonai hivatást választják, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karára jelentkezve, majd a katonai esküt letéve – az alapkiképzés sikeres elvégzése után – a Ludovika Zászóalj honvédtisztjelölti állományába kerülnek.

Embert próbáló négy év után – számos vizsgát, kiképzést sikeresen abszolválva – kerülhet sor arra, hogy ezeknek a fiataloknak tiszti csillag kerülhessen a vállára.

Ám a tiszti csillagig vezető út nem csupán egy pillanat. Ebben a négy évben számos próbát kell kiállni a tisztjelölteknek – más egyetemistákkal ellentétben nem csupán a vizsgák során kell helytállni.

Mialatt tanulmányaikat folytatják, katonaként, a Magyar Honvédség állományába tartozva is bizonyítaniuk kell. Honvédtiszt jelöltjeink az elmúlt években is kiállták a próbát: akár a gyakorlótéren, akár sportrendezvényeken, akár a határvédelmi feladatokban, akár nemzetközi gyakorlaton, akár az árvíznél volt rájuk szükség… ők ott voltak. És lesznek a jövőben is. Vannak, akik lemorzsolódnak az embert próbáló úton, van aki saját maga választ új utat.

Ám azok, akik maradnak, megerősödve, elhatározásukban megszilárdulva állhatnak oda augusztus 20-án felesküdve a tiszti hivatásra.

Minden egyes tisztavatás közös siker: siker a családnak, siker a tanárnak, siker a nevelőknek, a parancsnoknak és természetesen az ifjú hadnagynak.

Minden egyes katona emlékszik arra a napra, mikor az ő vállára került az arany csillag, amikor egyetlen pillanatban sűrűsödik össze minden élmény, verejték, lemondás, öröm, bánat és mindaz az áldozat, amit ezért az eredményért meghoznak minden nap.

Minden évben, ezen a napon, lezárul egy történet, hogy megkezdődhessen egy másik, ami már maga a tiszti pálya…

Ám nekünk nincs időnk hosszas búcsúra, mert minden évben érkeznek az újabb fiatalok, akik általunk (is) vállnak a jövő tisztjeivé. Megtapasztalva azt az utat, amit számos tiszt megtapasztalt előttük.

Hogy Ludovikás jelmondatunk mindnyájunknak egyet jelentsen:

A hazáért mindhalálig!

 

Budapest, 2017 október

                                                                                              Sári Szabolcs ezredes

                                                                                     MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka

 

 

 

 

Sári Szabolcs ezredes önéletrajza:

Születési idő, hely: 1971, Győr
Családi állapot: házas

Tanulmányok:

1990-1993. Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Harckocsizó tanszék (Szentendre);
2002           Páncélos Haladó Tanfolyam (USA);
2006-2008. ZMNE, Hadtudományi Kar, Katonai Vezetői Szak (Budapest);

2016-          NKE Hadtudományi Doktori Iskola

 

Beosztások, munkahelyek:

1993-1996. harckocsizó szakaszparancsnok 25. KGY HKDD Tata;
1996-1998. harckocsizó századparancsnok 25. KGY GLDD Tata;
1998-2002. harckocsi zászlóalj, zászlóalj törzsfőnök 25. KGY GLDD Tata;
2002-2004. harckocsi zászlóalj, zászlóalj parancsnokhelyettes 25. KGY GLDD Tata;
2004-2005. hadműveleti főnökség, műveletei részleg, részlegvezető 25. KGY KLDD Tata;
2005-2007. hadműveleti főnökség, tervező részleg, részlegvezető (fh) 25. KGY KLDD Tata;
2007-2008. hadműveleti főtiszt, MH ÖHP HDM F, Székesfehérvár;
2008-2011 kiemelt hadműveleti főtiszt, MH ÖHP SZFHKF Székesfehérvár;

2011-2012 HM Védelmi Tervezési Főosztály, Hosszú Távú Tervező osztály, osztályvezető-helyettes;

2012-2013 HM Védelmi Tervezési Főosztály, Védelmi Tervező osztály, osztályvezető-helyettes;

2013. - MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljparancsnok-helyettes;

2013. május - 2013. december MH LZ mb. PK.;

2015. február - 2015. június MH LZ mb. PK.;

2016. augusztus MH LZ mb. PK.

2017. - MH Ludovika Zászlóalj zászlóaljparancsnok

 

Missziók:

2004. ISAF Német PRT (Kunduz) Afganisztán

2009. ISAF MH HUN-US II. OMLT PK Afganisztán

 

Kitüntetések:

Tiszti Szolgálati Jel III. fokozata
Tiszti Szolgálati Jel II. fokozata
Szolgálati Érdemjel Ezüst fokozata
Szolgálati Érdemjel Arany fokozata

Árvízvédelem

Árvízvédelem

Vörös Iszap

Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati jel